iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

Usnesení vlády ČR o opatření obecné povahy z 26.5.2020

Značka: UV ČR z 26.5.2020 Zveřejněno od: 27.5.2020 9:00:00 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Krizové opatření vlády Původce: vláda ČR Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 64 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – vláda ČR

Vyvěšeno od: 27.5.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Město Luby

Vyvěšeno od: 27.5.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.5.2020 9:00:00
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.