iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu

Značka: SPU 140389/2020/129/ Zveřejněno od: 6.5.2020 14:14:12 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Nabídka Původce: Státní pozemkový úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 290 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno od: 6.5.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Město Luby

Vyvěšeno od: 6.5.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.5.2020 14:14:12
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.