iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

Program pro poskytování návratné fin. výpomoci - Kotlíková dotace III

Značka: Program Kotlíková do Zveřejněno od: 27.8.2019 10:30:00 Zveřejnit do: 30.11.2019 10:30:00 Typ: Program - fin. půjčky na Kotlíkové dotace Původce: Město Luby Verze: 3 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Město Luby

Vyvěšeno od: 27.8.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Město Luby

Vyvěšeno od: 27.8.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.8.2019 10:30:00
Do: 30.11.2019 10:30:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.