iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: 2277/PKV/2017-PKVM Zveřejněno od: 8.3.2017 10:17:04 Zveřejnit do: 31.12.2023 10:13:14 Typ: neznámý vlastník Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.