iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

výběrové řízení s následnou aukcí

Značka: UZSVM/PKV/7702/2016- Zveřejněno od: 5.12.2016 19:09:09 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Výběrová řízení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,9 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 5.12.2016
Vyvěšeno do: 1.2.2017

Úřední deska – Město Luby

Vyvěšeno od: 5.12.2016
Má být vyvěšeno do: 1.2.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.12.2016 19:09:09
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.