iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: UZSVM/PK/6258/2016-P Zveřejněno od: 13.10.2016 12:11:55 Zveřejnit do: 31.12.2023 12:08:47 Typ: neznámý vlastník Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: katastrální území Výspa, Luby I

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 13.10.2016
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Město Luby

Vyvěšeno od: 13.10.2016
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.10.2016 12:11:55
Do: 31.12.2023 12:08:47

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.