iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Stav k 23. 2. 2018 15:17:18

Nalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 23.2.2018 14:08:46

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opakovaná dražební vyhláška 132 EX 25554/09-105 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 22.1.2018 16.3.2018 22.1.2018 dokument PDF (382 kB)
Dražební vyhláška - elektronická dražba 106 EX 1738/08-316 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 7.2.2018 28.3.2018 7.2.2018 dokument PDF (649 kB)
Oznámení o konání ZM Luby dne 5.3.2018 + PROGRAM ZM č.32-2018-program Konání Zastupitelstva Město Luby 23.2.2018 5.3.2018 23.2.2018 dokument PDF (214 kB)
nepronajatý majetek ve vlastnictví státu SPU 555312/2016/129/ Nabídka Státní pozemkový úř 2.11.2016   2.11.2016 dokument PDF (201 kB)
nabídka pozemků k pronájmu SPU 207877/2017/129/ Nabídka Státní pozemkový úř 3.5.2017   3.5.2017 dokument PDF (105 kB)
nepronajatý majetek ve vlastnictví státu SPU 043239/2017/129/ Nabídka Státní pozemkový úř 1.2.2017   1.2.2017 dokument PDF (77 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu SO Kamenné vrchy 0 návrh rozpočtu Svazek obcí Kamenné 24.3.2017 24.3.2018 24.3.2017 dokument PDF (245 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 2277/PKV/2017-PKVM neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 8.3.2017 31.12.2023   2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM/PK/6258/2016-P neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 13.10.2016 31.12.2023 13.10.2016 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Luby rozpočet 2017 Oznámení Město Luby 6.3.2017 6.3.2018 6.3.2017 dokument PDF (178 kB)
agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/1852/2016- Oznámení Úřad pro zastup. státu 11.3.2016 31.12.2023 11.3.2016 2 dokumenty
výskyt ptačí chřipky v Evropě – informace 3568/ZZ/16 Oznámení 8.12.2016   8.12.2016 dokument PDF (219 kB)
Oznámení o zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.,o ro Oznámení Město Luby 7.2.2018 7.2.2030 7.2.2018 dokument PDF (199 kB)
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města stř. výhled 2018-201 Oznámení Město Luby 6.3.2017 6.3.2018 6.3.2017 dokument PDF (184 kB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2017 opatření č. 5/2017 Oznámení o zveřejněn Město Luby 15.12.2017 15.4.2018 15.12.2017 dokument PDF (151 kB)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2013 Přezkum hosp. 2013 Přezku hospodaření - Město Luby 25.3.2014   25.3.2014 dokument PDF (0,7 MB)
OZNÁMENÍ - rozpočtové opatření 1-2017 rozpočtové opat. 1-2 rozpočtové opatření Svazek obcí Kamenné 7.9.2017   20.7.2017 dokument PDF (191 kB)
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/PKV/6735/2017- Veřejná výzva Úřad pro zastup. státu 13.10.2017 31.12.2023 13.10.2017 dokument PDF (170 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby 522902 veřejnoprávní smlouv Město Luby 5.5.2016 6.5.2019 5.5.2016 dokument PDF (171 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskyt. dotace - TJ Luby 2017 dotace TJ Luby 2017 Veřejnoprávní smlouvy Město Luby 25.4.2017 26.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Veřejná výhláška 55197/2017-MZE-16212 VV-OOP Ministerstvo zeměděl 15.9.2017 2.10.2018 15.9.2017 dokument PDF (396 kB)
výběrové řízení s následnou aukcí UZSVM/PKV/7702/2016- Výběrová řízení Úřad pro zastup. státu 5.12.2016   5.12.2016 dokument PDF (1,9 MB)
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2016 závěr. účet 2016 závěrečný účet Město Luby 18.5.2017 18.5.2018 18.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 SOKV záv. úč. 2016 závěrečný účet Svazek obcí Kamenné 7.9.2017   20.7.2017 dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.