iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Stav k 4. 7. 2020 16:17:40

Nalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 3.7.2020 9:30:00

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2013 Přezkum hosp. 2013 Přezku hospodaření - Město Luby 25.3.2014   25.3.2014 dokument PDF (0,7 MB) Alternativní uložení
agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/1852/2016- Oznámení Úřad pro zastup. státu 11.3.2016 31.12.2023 11.3.2016 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM/PK/6258/2016-P neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 13.10.2016 31.12.2023 13.10.2016 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 2277/PKV/2017-PKVM neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 8.3.2017 31.12.2023   2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/PKV/6735/2017- Veřejná výzva Úřad pro zastup. státu 13.10.2017 31.12.2023 13.10.2017 dokument PDF (170 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.,o ro Oznámení Město Luby 7.2.2018 7.2.2030 7.2.2018 dokument PDF (199 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby 18522204 veřejnoprávní smlouv Město Luby 5.3.2018 5.3.2021 5.3.2018 dokument PDF (289 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - SO Kamenné vrchy SO Kam. vrch. Oznámení Svazek obcí Kamenné 27.3.2018 27.3.2030 27.3.2018 dokument PDF (10 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby VS 23.7.2018 veřejnoprávní smlouv Město Luby 23.7.2018 23.7.2021 23.7.2018 dokument PDF (295 kB) Alternativní uložení
Informace ke zřizování studní MUCH 69030/2018 Zprávy Městský úřad Cheb 22.8.2018   22.8.2018 dokument PDF (13 kB) Alternativní uložení
agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/1706/2019- neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 12.3.2019 31.12.2023 12.3.2019 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ev. č. 19522204 Veřejnoprávní smlouvy Město Luby 13.3.2019 13.3.2022 13.3.2019 dokument PDF (291 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (235 kB) Alternativní uložení
Vodovod Luby - lokalita Růžový Vrch 0 Oznámení Město Luby 1.8.2019 1.11.2020 1.8.2019 dokument PDF (185 kB) Alternativní uložení
Nepronajatý majeek ve vlastnictví státu SPU309909/2019/129/B Nabídka Státní pozemkový úř 7.8.2019   7.8.2019 dokument PDF (93 kB) Alternativní uložení
opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/6912/2019- neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 18.9.2019 31.12.2023 18.9.2019 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/2019 1/2019 dotace Město Luby 23.10.2019 24.10.2022   dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2/2019 2/2019 dotace Město Luby 23.10.2019 24.10.2022   dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3/2019 3/2019 dotace Město Luby 23.10.2019 24.10.2022   dokument PDF (214 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 4/2019 4/2019 dotace Město Luby 23.10.2019 24.10.2022   dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 5/2019 5/2019 dotace Město Luby 23.10.2019 24.10.2022   dokument PDF (211 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku 0 veřejnoprávní smlouv Město Luby 29.10.2019 29.10.2022   dokument PDF (379 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 6/2019 dotace Město Luby 28.11.2019 28.11.2022   dokument PDF (220 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 7/2019 dotace Město Luby 28.11.2019 28.11.2022   dokument PDF (220 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 8/2020 dotace Město Luby 18.2.2020 18.2.2023   dokument PDF (262 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 9/2020 dotace Město Luby 18.2.2020 18.2.2023   dokument PDF (268 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby 20522204 Veřejnoprávní smlouvy Město Luby 10.3.2020 10.3.2023   dokument PDF (1,5 MB) Alternativní uložení
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu SPU 140389/2020/129/ Nabídka Státní pozemkový úř 6.5.2020   6.5.2020 dokument PDF (290 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zahájení¨měřických prací KÚ-00917/2020-460-30 Oznámení Katastrální úřad 15.5.2020 31.12.2020 15.5.2020 dokument PDF (59 kB) Alternativní uložení
Usnesení vlády ČR o opatření obecné povahy z 26.5.2020 UV ČR z 26.5.2020 Krizové opatření vlá vláda ČR 27.5.2020   27.5.2020 dokument PDF (64 kB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.6.2020 MO MZd z 17.6.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 19.6.2020 7.7.2020 19.6.2020 4 dokumenty
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.6.2020 MO MZd z 17.6.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 19.6.2020 7.7.2020 19.6.2020 5 dokumentů
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.6.2020 MO MZd z 19.6.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 22.6.2020 8.7.2020 22.6.2020 3 dokumenty
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29.6.2020 MO MZd z 29.6.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 30.6.2020 16.7.2020 30.6.2020 4 dokumenty
Záměr města prodat nemovitosti schválený dne 29.6.2020 ZM č.20-2020-záměr p Oznámení o záměru ob Město Luby 30.6.2020 7.9.2020 30.6.2020 dokument PDF (144 kB) Alternativní uložení
záměr města pronajmout nemovitý majetek schválený 29.06.2020 ZM č.20-2020-záměr p Oznámení o záměru ob Město Luby 30.6.2020 7.9.2020 30.6.2020 dokument PDF (136 kB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1.7.2020 MO MZd z 1.7.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 2.7.2020 18.7.2020 2.7.2020 dokument PDF (221 kB) Alternativní uložení
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.6.2020 MO MZd z 30.6.2020 Mimořádné opatření MZ ČR 2.7.2020 18.7.2020 2.7.2020 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.