iMunis eDeska

Město Luby

Úřední deska – Stav k 17. 10. 2019 02:56:09

Nalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 14.10.2019 8:56:43

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o konání ZM Luby + program 0 Konání Zastupitelstva Město Luby 11.10.2019 21.10.2019 11.10.2019 dokument PDF (523 kB)
Záměr města Luby prodat nemovité věci 0 Oznámení o záměru ob Město Luby 24.9.2019 21.10.2019 24.9.2019 dokument PDF (235 kB)
Záměr města Luby směnit nemovité věci 0 schválený záměr na s Město Luby 24.9.2019 21.10.2019 24.9.2019 dokument PDF (0,8 MB)
opatření obecné povahy MUCH 89091/2019 opatření obecné pova Městský úřad Cheb 7.10.2019 23.10.2019 7.10.2019 2 dokumenty
opatření obecné povahy MUCH 88663/2019 opatření obecné pova Městský úřad Cheb 7.10.2019 23.10.2019 7.10.2019 2 dokumenty
dražební vyhláška 179 EX 593/19-41 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 30.9.2019 1.11.2019 30.9.2019 dokument PDF (149 kB)
Program pro poskytování návratné fin. výpomoci - Kotlíková dotace III Program Kotlíková do Program - fin. půjčk Město Luby 27.8.2019 30.11.2019 27.8.2019 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskyt. dotace - TJ Luby 2017 dotace TJ Luby 2017 Veřejnoprávní smlouvy Město Luby 25.4.2017 26.4.2020 25.4.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Vodovod Luby - lokalita Růžový Vrch 0 Oznámení Město Luby 1.8.2019 1.11.2020 1.8.2019 dokument PDF (185 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby 18522204 veřejnoprávní smlouv Město Luby 5.3.2018 5.3.2021 5.3.2018 dokument PDF (289 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby VS 23.7.2018 veřejnoprávní smlouv Město Luby 23.7.2018 23.7.2021 23.7.2018 dokument PDF (295 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ev. č. 19522204 Veřejnoprávní smlouvy Město Luby 13.3.2019 13.3.2022 13.3.2019 dokument PDF (291 kB)
Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (235 kB)
opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 2 dokumenty
agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/1852/2016- Oznámení Úřad pro zastup. státu 11.3.2016 31.12.2023 11.3.2016 2 dokumenty
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků UZSVM/PKV/6735/2017- Veřejná výzva Úřad pro zastup. státu 13.10.2017 31.12.2023 13.10.2017 dokument PDF (170 kB)
agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/1706/2019- neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 12.3.2019 31.12.2023 12.3.2019 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 2277/PKV/2017-PKVM neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 8.3.2017 31.12.2023   2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM/PK/6258/2016-P neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 13.10.2016 31.12.2023 13.10.2016 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí UZSVM/PKV/6912/2019- neznámý vlastník Úřad pro zastup. státu 18.9.2019 31.12.2023 18.9.2019 2 dokumenty
Oznámení o zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.,o ro Oznámení Město Luby 7.2.2018 7.2.2030 7.2.2018 dokument PDF (199 kB)
Oznámení o zveřejnění podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - SO Kamenné vrchy SO Kam. vrch. Oznámení Svazek obcí Kamenné 27.3.2018 27.3.2030 27.3.2018 dokument PDF (10 kB)
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2013 Přezkum hosp. 2013 Přezku hospodaření - Město Luby 25.3.2014   25.3.2014 dokument PDF (0,7 MB)
Nepronajatý majeek ve vlastnictví státu SPU309909/2019/129/B Nabídka Státní pozemkový úř 7.8.2019   7.8.2019 dokument PDF (93 kB)
Záměr města propachtovat nemovitosti schválený dne 26.8.2019 ZM č.10-2019-záměr p oznámení o záměru ob Město Luby 28.8.2019   28.8.2019 dokument PDF (179 kB)
Informace ke zřizování studní MUCH 69030/2018 Zprávy Městský úřad Cheb 22.8.2018   22.8.2018 dokument PDF (13 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.